T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KAYSERİ / KOCASİNAN - Yavuz Selim İlkokulu

HİZMET STANDARTLARIMIZ

KURUMUN HİZMET STANDARTLARI

 

KOCASİNAN/ YAVUZ SELİM İLKOKULU

 

No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En geç)

1

Nakil ve Geçiş İşlemleri

Dilekçe

1 saat

2

Kayıt Kabul İşlemleri

1- TC Kimlik Numarası

1Saat

 

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

3

Öğrenim Durum Belgesi Verilmesi

Dilekçe

1 Gün

4

Öğrenci Belgesi verilmesi

Sözlü Talep

15 dk.

5

Diploma düzenlenmesi ve verilmesi

1- Sözlü başvuru veya vekaletname 2- Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe

Düzenlenmesi 1saat, verilmesi 10 dk.

6

ÖSYM Adına Başvuru Hizmeti

Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler.

15 dk.

7

Öğrenci devamının izlenmesi

Devamsızlık yapan öğrencilerin sağlık sorunlarında sağlık raporu, diğer durumlarda ise veli talebiyle verilmiş olan izin belgesi istenir.

Yıl boyunca

8

İl ve İlçe Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz

Dilekçe

1 saat

9

Geçici Mezuniyet Belgesi Verilmesi

Dilekçe

1 saat

10

Kayıt silme

Belge istenmiyor

Öğrenim hakkını doldurduğu günü takip eden üç iş günü içinde

11

Güvenlik Önlemleri

Belge istenmiyor

Sürekli

12

Atama, nakil, görevlendirme işlemleri

1-Atanma kararnamesi

Yarım saat

 

 

 

 

2-Personel nakil bildirimi

3-Banka hesap numarası

4-İl dışından gelenlerden aile ve sağlık yardım bildirimleri

5-3 adet fotoğraf

13

Personel özlük işleri

Belge alınmaz MEBBİS Modülünden yaralanılır.

Yarım saat

14

Personel devam izleme işlemleri

Personelin aldığı rapor ve izin belgeleri

Günlük olarak takip edilir

15

Rehberlik hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri gönüllülük esasına dayanmakta olup ,servisten faydalanmak için herhangi bir belge istenmemektedir.

Talep edilen hizmetin niteliğine göre değişiklik gösterir.

16

Öğrenci Ödül ve Disiplin İşleri

Disiplin ve Onur Kurulları Kararları

İlgili kararı takip eden ilk iş günü

17

Öğretmenler Kurulu, Zümre Öğretmenleri, Zümre Başkanları ve Şube Öğretmenler Kurulu Toplantıları

Toplantı gündem maddelerinde belirtilen belge ve öğretim materyalleri

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen sürelerde tamamlanır

18

Sosyal Kulüp Çalışmaları

Okuldaki Öğrenci kulüp çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun olarak yürütülür

Eğitim Öğretim yılı boyunca kulüp çalışmaları devam eder.

19

Okul Aile Birliği çalışmaları

Okul-Aile Birliği çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak yürütülür.

Yıl boyunca

20

Bina, tesis, donatım, bakım ve onarım işleri

İlgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılıır

Yıl boyunca

21

Sivil savunma, yangından korunma ve güvenlik işleri

Sivil savunma yönetmeliğinde belirtilen belgeler

Yıl boyunca

22

Yazı işleri

Belge istenmiyor

Gelen belgelerin kaydı 15 dakikada yapılır, cevap verilecek yazılar bir saatte hazırlanır

23

Hesap işleri

Hizmetin özelliğine göre (maaş, ödenek vs.) istenen belgeler değişiklik göstermektedir.

1 saat

24

Sağlık önlemleri

Belge istenmiyor, Sağlık, Temizlik,Beslenme ve Yeşilay Kulübü ve öğretmenler tarafından bilgilendirme çalışmaları sürdürülür

Yıl boyunca

25

Burs sağlanması

Devlet bursu kazanan öğrencilerden,

1 saat

   

1-Aile nüfus kayıt örneği

 
   

2-Ailenin gelir durumunu gösterir belge

 
   

3-Banka hesap numarası istenir

 

26

Okul-çevre ilişkileri

Belge istenmez, okulun etkilendiği ve etkilediği bütün kurumlarla ve kişilerle işbirliği sürekli gözden geçirilerek yeniden düzenlenmekte ve maksimum fayda sağlamak amacıyla en üst düzeyde iletişim yoluna gidilmektedir.

Yıl boyunca devam eder

27

Sınavlarla ilgili işler

Kılavuz ve başvuru formlarında belgeler belirtilir

15 dk.

28

Ders araç gerecinin sağlanması

Paydaşlar tarafından dile getirilen talepler

Okulun ihtiyacı olan eğitim araçları yıl boyunca sağlanır.

29

Sınıf geçme işlemleri

Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

Ortalama yükseltme sınavlarını takip eden ilk iş günü

30

Kütüphane ve laboratuvar hizmetleri

Kütüphane,fen ve bilgisayar laboratuvarlarından bütün öğrenciler faydalanabilmektedir

Yıl boyunca

31

Sağlık-güvenlik-askerlik işlemleri

Salık karnesi dolan yada sağlık karnesini kaybedenlerden Sağlık karnesi formu, askerlikle ilişiği bulunanlardan ilgili formlar istenir.

15 dakika

32

Denetleme ve değerlendirme işlemleri

Öğretmen denetleme işlemi yılda iki kez, değerlendirme işlemi denetleme sonucuna göre yapılmaktadır.

Denetleme işlemi 1 ders saati, değerlendirme işlemi yarım saat

33

Karar verme

Test, anket, görüşme gibi yöntemlerle elde edilen öz değerlendirme sonuçları

15 gün

34

Planlama

Öz değerlendirme sonuçları

15 gün

35

Organize Etme

İyileştirme (eylem) planı

Yıl boyunca

36

İletişim ve koordinasyon sağlama

Planlamaya ilişkin çalışma takvimi

Yıl boyunca

37

Değerlendirme

Uygulamaya konulan plana ilişkin performans göstergeleri

Ocak ve Haziran ayları sonu olmak üzere yılda iki kez

38

Veli bilgilendirme

Belge istenmiyor

30 dk.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 16.11.2015 - Güncelleme: 16.11.2015 16:24 - Görüntülenme: 561
  Beğen | 0  kişi beğendi